Dyrehelsetilsynet

Vi i Statens dyrehelsetilsyn jobber for at dyr skal ha et godt og verdig liv. Vår oppmerksomhet er rettet både mot dyr på land og i vann, både kjæledyr og landbruksdyr.

 

Vi overvåker og dokumenterer dyrs helsetilstand i Norge, og jobber for at dyresykdommer ikke skal spres. Dette gjøres igjennom å sørge for at offentlige bestemmelser om dyrehelse og dyrevern blir fulgt, og ved landsdekkende veterinær tjeneste. Ved internasjonal handel med dyr og dyreprodukter, skal Statens dyrehelsetilsyn ivareta nasjonale forpliktelser og interesser.

Distriktsveterinærene er tilgjengelig for publikum med informasjon, veiledning om riktig bruk av legemidler og tilsyn. Staten organiserer også en vaktordning hvor privatpraktiserende veterinærer yter øyeblikkelig hjelp til akutt syke dyr.

God dyrehelse og dyrevelferd bidrar til å:
· sikre trygge animalske råvarer til fremstilling av mat
· bedre folkehelsen
· styrke næringsgrunnlaget for husdyrbruk, fiskeoppdrett og reindrift
· redusere medisinforbruket og miljøbelastningen
· redusere risikoen for import av dyr og produkter med sykdomsfremkallende mikroorganismer og virus
· gi et dyrehold med en høy etisk standard

Statens dyrehelsetilsyn er en statlig beredskapsetat som ligger under Landbruksdepartementet. Vi har 315 ansatte og består av en sentral enhet i Oslo, 9 Fylkesveterinærer og 185 veterinærdistrikter fordelt på distrikter rundt om i landet.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en distriktsveterinær eller fylkesveterinærkontoret i ditt fylke finner du en oversikt over telefonnummer og e-postadresser i denne lista: 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

lenealexandra

lenealexandra

16, Agdenes

Denne bloggen er ikke relatert til noen person. Innlegg fungerer kun som et arkiv for helseartikler

Kategorier

Arkiv

hits