Regelverk

Statens dyrehelsetilsyn forvalter et regelverk med utgangspunkt i lovene som du finner på denne siden. Regelverket er grunnlaget for tilsyn med fiskehelse, dyrehelse og andre forhold som får konsekvenser for helsen hos fisk, akvatiske dyr, landdyr og mennesker. I tillegg finnes det et eget regelverk for dyrevern som skal sikre at dyra, også fisk og andre dyr som lever i vann, ikke lider unødvendig som en følge av våre behov og handlinger. Med utgangspunkt i lovene er det utformet forskrifter som er med å sikre at vi bevarer god dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse i Norge. Forskriftene regulerer blant annet inn- og utførsel av levende dyr og produkter fra levende dyr, slik at vi forhindrer at uønsket smitte blir importert til Norge, eller at levende dyr eller produkter som eksporteres fra Norge bringer med seg smitte til andre deler av verden. Forskrifter Les mer... Husdyrloven Denne lov gjelder dyresjukdommer. Loven gjelder også smittestoffer som kan overføres fra dyr til mennesker og forårsake sjukdom hos mennesker. Videre gjelder loven fremmedstoffer som kan overføres fra dyr til mennesker gjennom næringsmidler. Les mer...

Fiskesykdomsloven Formålet med denne loven er å forebygge, begrense og utrydde smittsom sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr. Les mer...

Dyrevernloven Les mer...

Dyrehelsepersonelloven Lovens formål er å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn. Les mer... Kamphundloven Formålet med denne lov er å beskytte mennesker og dyr mot angrep og skader fra farlige hunder.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

lenealexandra

lenealexandra

16, Agdenes

Denne bloggen er ikke relatert til noen person. Innlegg fungerer kun som et arkiv for helseartikler

Kategorier

Arkiv

hits