Regelverk

Statens dyrehelsetilsyn forvalter et regelverk med utgangspunkt i lovene som du finner på denne siden. Regelverket er grunnlaget for tilsyn med fiskehelse, dyrehelse og andre forhold som får konsekvenser for helsen hos fisk, akvatiske dyr, landdyr og mennesker. I tillegg finnes det et eget regelv...

Serviceerklæring for Statens dyrehelsetilsyn

 Statens dyrehelsetilsyn (Dyrehelsetilsynet) er underlagt Landbruksdepartementet og har ansvar for å føre tilsyn med offentlige bestemmelser som gjelder dyrehelse og dyrevern for husdyr, oppdrettsfisk og skjell, villfisk, vilt, sports- og selskapsdyr og eksotiske dyr. I denne serviceerklærin...

Dyrehelsetilsynet

Vi i Statens dyrehelsetilsyn jobber for at dyr skal ha et godt og verdig liv. Vår oppmerksomhet er rettet både mot dyr på land og i vann, både kjæledyr og landbruksdyr.   Vi overvåker og dokumenterer dyrs helsetilstand i Norge, og jobber for at dyresykdommer ikke skal spres. Dette gjøres i...
lenealexandra

lenealexandra

16, Agdenes

Denne bloggen er ikke relatert til noen person. Innlegg fungerer kun som et arkiv for helseartikler

Kategorier

Arkiv

hits